Familjerätt:

Vi skyddar ditt barns rätt att ha dig som förälder.

Mellan två föräldrar kan det ibland uppstår frågor om vårdnad, boende eller umgänge.
Det är alltid bättre att anlita en jurist i ett tidigt skede för att optimera förutsättningarna för en
samförståndslösning föräldrarna emellan. Detta är också oftast det bästa för barnet.

För det fall att det inte går att nå samförstånd mellan föräldrarna kommer vi företräda dig i
domstolsprocessen och kämpa för att dina önskemål och ditt barns bästa ska tillgodoses.

LexSeven Advokatbyrå bjuder in dig för en timmes kostnadsfri rådgivning där du kan redogöra
för din och ditt barns situation varefter vi diskuterar den bästa lösningen för er, vid behov utreder
vi även dina möjligheter att få eventuella kostnader täckta av din försäkring eller genom rättshjälp.

Kontakta oss

LEXSEVEN ADVOKATBYRÅ AB

Dalgatan 12,
151 33 Södertälje
Org. nummer: 559126-0608
Telefon: 08-539 738 36
Bankgiro: 5227-4909
Telefax: 08-124 433 53
info@advokatlexseven.se