Migrationsrätt

Har du kommit till Sverige för att söka skydd från förföljelse eller annan skyddsgrundande behandling?

LexSeven Advokatbyrå har mångårig erfarenhet av att hjälpa och stödja människor som söker asyl.

När du söker asyl kan du begära att få en jurist från LexSeven Advokatbyrå. Vi kommer sedan ha ett möte där vi går igenom dina upplevelser och dokumentation om det finns. Vi följer med dig till asylutredningen och ser till att Migrationsverket får kännedom om alla viktiga omständigheter i ditt ärende.

Därefter kommer vi utifrån din berättelse, bevisning och information om ditt hemland argumentera för att du ska beviljas skydd i Sverige.

LexSeven Advokatbyrå anlitas även av privatpersoner att företräda dem.

Vill du bosätta dig i Sverige på grund av arbete eller kärlek?

Du kan kontakta LexSeven Advokatbyrå för råd inför din ansökan för att vara väl förberedd och ha de handlingar som behövs. Vi erbjuder dig även en fullständig service från att upprätta och bevaka din ansökan fram tills att beslut har fattats.

Har du fått ett negativt beslut av Migrationsverket?

Om du redan har ansökt och fått ett negativt beslut kan du med fördel anlita LexSeven Advokatbyrå. Vi träffas och går igenom beslutet för att analysera de omständigheter Migrationsverket har lagt till grund för det för dig negativa beslutet och formulerar ett överklagande som förklarar för Migrationsdomstolen varför Migrationsverket har fattat fel beslut.

Kontakta oss

LEXSEVEN ADVOKATBYRÅ AB

Dalgatan 12,
151 33 Södertälje
Org. nummer: 559126-0608
Telefon: 08-539 738 36
Bankgiro: 5227-4909
Telefax: 08-124 433 53
info@advokatlexseven.se