Straffrätt

Om du är misstänkt för ett brott eller om du blivit utsatt för ett brott.

För att säkerställa din rätt till en rättvis rättegång är det viktigt att du
har en advokat vid din sida från det första polisförhöret.

Kontakta Advokatbyrå LexSeven så tillvaratar vi dina rättigheter

Kontakta oss

LEXSEVEN ADVOKATBYRÅ AB

Dalgatan 12,
151 33 Södertälje
Org. nummer: 559126-0608
Telefon: 08-539 738 36
Bankgiro: 5227-4909
Telefax: 08-124 433 53
info@advokatlexseven.se