Advokatbyrån LexSeven

Ibland inträffar det händelser som inte går att kontrollera, men du kan kontrollera vilken advokat du ska ha vid din sida. Advokatbyrån Lexseven erbjuder sina klienter dedikerade och kompetenta jurister inom det humanjuridiska området vars mål är att tillvarata dina intressen och föra din talan. Av erfarenhet vet vi att många av våra klienter kan känna oro och ha flera frågor avseende det individuella ärendet. Vi är därför mycket angelägna om att vara tillgängliga för dig och besvara dina frågor under processen.

Kontakta oss på: 08-539 738 36

Medarbetare

Peter Ataseven

Advokat

Advokat och innehavare av byrån Åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn Specialiserad på brottmål sedan 2014

peter@lexseven.se | 073 336 67 77

Peter Ataseven

Advokat

Advokat och innehavare av byrån Åtar sig uppdrag som offentlig försvarare,

Marcus Eriksson

Biträdande Jurist & Notarius Publicus

Marcus Eriksson är biträdande jurist på byrån och är specialiserad på migrationsrätt. Primärt innebär det att han företräder klienter som sökt asyl och tillvaratar deras rätt under asylprocessen och hjälper dem att tillerkännas skyddsstatusförklaring. Marcus Eriksson är också flitigt anlitad i fråga om ansökningar om uppehållstillstånd på grund av arbete eller anknytning och i fråga om verkställighetshinder enligt 12 kap. Utlänningslagen Marcus Eriksson avlade sin juristexamen vid Stockholms universitet. Därefter har han arbetat flera år på Migrationsverket som handläggare inom asyl, vilket ger honom god insikt i hur Migrationsverket resonerar inför sitt beslut och asylprocessen i praktiken. Därefter har han arbetat för Advokatbyrå LexSeven.

marcus@lexseven.se | 070 877 96 64

Marcus Eriksson

Biträdande Jurist & Notarius Publicus

Marcus Eriksson är biträdande jurist på byrån och är specialiserad på migr

Metin Ataseven

Biträdande Jurist

Metin Ataseven är biträdande jurist på byrån och specialiserad på tvistemål och förlikning för privatpersoner och mindre bolag. Metin Ataseven har varit verkställande direktör i flera bolag och har lång erfarenhet av företagande inom flera olika brancher. Denna erfarenhet har i många fall tjänat hans klienter mycket väl. Metin Ataseven åtar sig även ärenden som rör migrationsrätt och omhändertagande enligt LVU. Metin Ataseven avlade sin juristexamen vid Stockholms universitet. Därefter har han tjänstgjort som riksdagsman mellan 2010 – 2014. Därefter har han bedrivit egen juridisk byrå där han framgångsrikt företrätt privatpersoner och mindre bolag. Bland annat har han hjälpt Apoteket Gode Herden att behålla sitt varumärke i förhållande till Apoteket AB.

Apotek i Ronna vann över jätten

info@lexseven.se | 070 714 56 16

Metin Ataseven

Biträdande Jurist

Metin Ataseven är biträdande jurist på byrån och specialiserad på tvistemå

V1_2_short

Straffrätt

Misstänkt eller utsatt för brott?

Om du är misstänkt eller har blivit utsatt för brott har du alltid rätt att företrädas av en advokat.

Tänk på att du kan välja vem du ska ha som advokat. Det är viktigt att du begär en advokat innan
det första polisförhöret.

Begär du oss så lovar vi att stå vid din sida och kämpa för dig och dina rättigheter under hela rättsprocessen.

Vi har en lång erfarenhet av brottmål. Vi åtar oss uppdrag som
offentlig försvarare och målsägandebiträde.

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.

Migrationsrätt

Har du kommit till Sverige för att söka skydd från förföljelse eller annan skyddsgrundande behandling?

Advokatbyrån har mångårig erfarenhet av att hjälpa och stödja människor som söker asyl.

När du söker asyl kan du begära att få en jurist från Advokatbyrån. Vi kommer sedan ha ett möte där vi går igenom dina upplevelser och dokumentation om det finns. Vi följer med dig till asylutredningen och
ser till att Migrationsverket får kännedom om alla viktiga omständigheter i ditt ärende.

Därefter kommer vi utifrån din berättelse, bevisning och information om ditt hemland argumentera
för att du ska beviljas skydd i Sverige.

Advokatbyrån kan även anlitas av privatpersoner i allehanda migrationsärenden.

Vill du bosätta dig i Sverige på grund av arbete eller kärlek?

Du kan kontakta oss för råd inför din ansökan för att vara väl förberedd och ha de handlingar som behövs.
Vi erbjuder dig även fullständig service från att upprätta och bevaka din ansökan fram till dess
att beslut har fattats.

Har du fått ett negativt beslut av Migrationsverket?

Om du redan har ansökt och fått ett negativt beslut kan du anlita Advokatbyrån. Vi träffas och går igenom beslutet för att analysera de omständigheter Migrationsverket har lagt till grund för det negativa
beslutet och överklagar densamma.  

Notarius Publicus

Apostille, Signering och Vidimering

Som Notarius Publicus hjälper vi dig med att bestyrka namnunderskrifter, översättningar,
bolagshandlingar, kopior, köpehandlingar och utfärdar apostille.

Det är viktigt att:

Ni säkerställer att innehållet uppfyller alla krav i det land där handlingen ska användas,
Tar med originalhandlingar om kopior ska bestyrkas, och
Tar med giltig svensk legitimation.

Apostille utfärdas på dokument som utfärdats och undertecknats av myndighetspersoner i sin
myndighetsutövning. När handlingen är försedd med en apostille behöver den inte bestyrkas
ytterligare. För att en handling ska kunna förses med en apostille krävs att myndigheten som
utfärdat handlingen stämplar den med myndighetens namn och att personen som stämplat
signerat och angett sin befattning vid myndigheten.

Handlingar som kan förses med apostille är exempelvis:
Översättningar från auktoriserade översättare
Handlingar utfärdade av statliga myndigheter
Utdrag från offentliga register
Domstolshandlingar
Betyg

Kontakta oss

LEXSEVEN ADVOKATBYRÅ AB

Adress: Dalgatan 12,
151 33 Södertälje

Org. nummer: 559126-0608
Telefon: 08-539 738 36
E-post: info@advokatlexseven.se
Bankgiro: 5227-4909
Telefax: 08-124 433 53