Rättsområden

STRAFFRÄTT

Misstänkt eller utsatt för brott?

Om du är misstänkt eller har blivit utsatt för brot har du alltid rätt att företrädas av en advokat. 

Tänk på att du kan välja vem du ska ha som advokat. Det är viktigt att du begär en advokat innan det första polisförhöret. 
Begär du oss så lovar vi att stå vid din sida och kämpa för dig och dina rättigheter under hela rättsprocessen. 

Vi har en lång erfarenhet av brottmål. Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde. 

Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivnig.

Lexseven advokatbyrå
Lexseven advokatbyrå

FAMILJERÄTT

Vårdnad & Umgänge

Som förälder har man oftast en självklar roll i sitt barns liv. Föräldrar som inte kan enas om hur vårdnaden ska utövas kan få frågan avgjord av domstol. Att söka hjälp hos en advokatbyrå innebär inte att tvisten måste gå till domstol. Vi strävar efter att hitta en så bra lösning som möjligt för dig och barnet. Det kan vara en samförståndslösning genom medling men om det inte går gör vi vårt yttersta för dig vid en domstolsprocess.

Vårdnadstvister och tvister om umgänge är ofta mycket känslomässigt betungande och svåra. Konflikten mellan föräldrarna riskerar att skada barnet men också din relation till barnet. Vid en konflikt med den andra föräldern är det viktigt att söka hjälp innan situationen eskalerat. Ju tidigare man söker hjälp desto snabbare når man en lösning.

Att biträdas av en skicklig advokat leder till att en tvist blir lättare att hantera för dig som klient och för barnen.

Ring eller kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.

Notarius Publicus

Apostille, Signering och vidimering

Som Notarius Publicus hjälper vi dig med att bestyrka: 

  • Namnunderskrifter
  • Översättningar
  • Bolagshandlingar

Det vär viktigt att: 

Ni säkerställer att innehållet uppfyller alla krav i det land där handlingen ska användas, tar med orginalhandlingar om kopior ska bestyrkas, och tar med giltig svensk legitimation.

Apostille utfärdas på dokument och undertecknats av myndighetspersoner i sin myndighetsutövning. När handlingen är försedd med en apostille behöver den inte bestyrkas ytterligare. För att en handling ska kunna förses med en apostille krävs att myndigheten som utfärdat handlingen stämplar den med myndighetens namn och att personen som stämplat signerat och anget sin befattning vid myndigheten. 

Bolagshandlingar

Handlingarna ska förses med apostille är exempelvis: 

  • Översättningar från auktoriserade översättare
  • Handlingar utfärdade av statliga myndigheter
  • Utdrag från offentliga register 
  • Domstolshandlingar
  • Betyg

 

 

Lexseven advokatbyrå
Lexseven advokatbyrå

Tvistemål

Vi företräder såväl företag som privatpersoner i tvister om fordran, skadestånd och fel i fastighet/bostadsrätt. Även tvister angående överlåtelser av lös egendom, som försäljning av bilar, båtar och liknande är uppdrag som advokatbyrån åtar sig. 

I många fall kan en tvist lösas i samförstånd, men om parterna inte kommer överens, så måste tvisten gå till avgörande i tingsrätt.

Vi på Advokatbyrån har en lång erfarenhet av processande i domstol.


Lexseven advokatbyrå

MIGRATIONSRÄTT

Har du kommit till Sverige för att söka skydd från förföljelse eller annan skyddsgrundande behandling?

Advokatbyrån har mångårig erfarenhet av att hjälpa och stödja människor som söker asyl.

När du söker asyl kan du begära att få en jurist från Advokatbyrån. Vi kommer sedan ha ett möte där vi går igenom dina upplevelser och dokumentation om det finns. Vi följer med dig till asylutredningen och
ser till att Migrationsverket får kännedom om alla viktiga omständigheter i ditt ärende.

Därefter kommer vi utifrån din berättelse, bevisning och information om ditt hemland argumentera
för att du ska beviljas skydd i Sverige.

Advokatbyrån kan även anlitas av privatpersoner i allehanda migrationsärenden.

Vill du bosätta dig i Sverige på grund av arbete eller kärlek?

Du kan kontakta oss för råd inför din ansökan för att vara väl förberedd och ha de handlingar som behövs.
Vi erbjuder dig även fullständig service från att upprätta och bevaka din ansökan fram till dess
att beslut har fattats.

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats.