FINANSIERING

Rättsskydd

I en tvist vid domstol skall du i första hand söka ekonomisk hjälp via din hemförsäkring. 
Rättsskyddet i en hemförsäkring kan finansiera kostnader för ombudet vilken vara en advokat eller jurist. Olika försäkringsbolag har olika villkor för rättsskyddet. Rättsskyddet täcker 80 % av kostnaderna. Resterande del betalas av försäkringstagaren. Ditt ombud hos oss hjälper dig med att aktivera rättsskyddet i din hemförsäkring. 
 

Rättshjälp

Rättshjälp kan du vara berättigad till om du inte har en hemförsäkring. 
För att få rättshjälp krävs bland annat att din inkomst inte överstiger 260 000 kronor per år och att du haft en timmes juridisk rådgivning. Den första rådgivningstimmen måste du alltid bekosta själv. Om du får rättshjälp betalar du cirka 2-40% av de totala advokatkostnaderna beroende på din inkomst. Resterande kostnader täcks av staten. Ditt ombud hos oss hjälper dig att ansöka om rättshjälp. 

Staten står för vissa kostnader

I brottmål där den misstänkte har beviljats en offentlig försvarare samt brottsoffret har beviljats ett målsägandebiträde står staten för advokatkostnaderna. Staten står även för alla ombudskostnader i asylärenden där asylsökande har beviljats ett offentligt biträde samt i olika tvångsmål t.ex. enligt Lag om vård av unga (LVU). 

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats.